Vicdan Konvoyu

Vicdan Konvoyu kimlerden oluşuyor?

Türkiye’nin yüzlerce sivil toplum kuruluşu temsilcisi akademisyen, hukukçu, gazeteci, memur, doktor, sanatçı, sporcu, siyasetçi, ev hanımı, esnaf, iş kadını vb. birçok meslekten kadınları olarak ve Suriyeli mazlum kadınlarla beraber Suriyeli Mahpus Kadınlar için bir girişim başlattık. Çağrımızı dünyanın dört bir yanından kadınlara ulaştırdık ve onlardan destek aldık. Suriye zindanlarındaki işkence ve tecavüz mağduru kadınları dünyanın gündemine getirmek ve onların kurtuluşlarını amaçladık. Dünyanın birçok ülkesinden etkili kadınlardan oluşan bir ekiple VİCDAN KONVOYU adı ve ‘KADINI KORU İNSANI KORU’ çağrısı ile 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü’nde uluslararası sivil insiyatif olarak bir vicdan hareketi organize ettik.

Bizler dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için dünyaya bir çağrı olarak ‘Kadınlar İçin VİCDAN KONVOYU’nu yola çıkardık ve Vicdan Konvoyu bir VİCDAN HAREKETİ olarak mücadelesine devam ediyor.

Konvoy Türkiye’de buluşup Türkiye’deki güzergâhta hareket etmekle beraber 55 ülkeden farklı fikirden kadınlardan oluştu. Konvoya bizzat gelemeyen çok fazla sayıda ülkeden çok daha fazla kadın destekçi de konvoyun bileşeni olduğunu ve desteğini deklare etmiştir.

Prensiplerimiz ve usulümüz

Vicdan Konvoyu çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu, kadın örgütü ve farklı fikir ve ideolojilerden kadınlardan oluşmaktadır. Suriyeli mahpus kadınların kurtuluşu ve savaşlarda kadın ve çocukların korunması amacıyla ortak logo ve slogan etrafında yürüyen bir konvoy olarak planlanmıştır. Tüm bileşenler bu prensip üzerine anlaşmış ve tamamen sivil bir insiyatif olarak hareket etmiştir. Bir otobüs konvoyu olarak planlanmış olup Suriyeli kadınların kurtuluşu amacıyla konvoy sonrasında sivil inisiyatif olarak çabasını sürdürmüştür.